BLACK JACK

Uprzejmie informujemy, że nie prowadzimy gier losowych w rozumieniu ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach z dnia 29. lipca 1992 roku, (tekst jednolity Dz. U. Z 1998 roku, Nr 102, poz. 650 z późniejszymi zmianami).
Black Jack Black Jack Black Jack Powrót do Salon gier